Bærekraft

Vi bryr oss om fremtiden

Vi har et stort fokus rettet mot bærekraft og har satt oss en strategi om at alt nytt utstyr skal ha hybrid eller fossilfri styring.

Vi er ISO sertifisert:

  • ISO 9001
  • ISO 14001

Vi har også stort fokus på gjenbruk av materiale så langt det lar seg gjøre.

Våre tiltak